logo

DISCLAIMER


Deze disclaimer is van toepassing op de website van TOM INDEKEU | ARCHITECT. Door deze internetsite te raadplegen, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. TOM INDEKEU | ARCHITECT streeft ernaar u de juiste en actuele informatie te verstrekken. Toch kan TOM INDEKEU | ARCHITECT niet garanderen dat de op deze website aangeboden informatie juist, volledig en/of actueel is. TOM INDEKEU | ARCHITECT behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) voor, met betrekking tot alle op deze internetsite aangeboden informatie (waaronder teksten, logo’s en foto’s). Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOM INDEKEU | ARCHITECT. TOM INDEKEU | ARCHITECT heeft het onbeperkte recht alle informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Op deze internetsite en de disclaimer is de Belgische wet van toepassing.