logo

Mijn werkwijze van het eerste idee tot de oplevering kan in een aantal fases worden opgedeeld.

1. KENNISMAKING

De kennismaking start met een vrijblijvend gesprek waarin we uw wensen bespreken. Voor een goed ontwerp is het belangrijk dat we tijdens de kennismaking ook spreken over welke waarde u hecht aan zaken zoals energie, licht en buitenruimte. In het kennismakingsgesprek zal ik tevens mijn waarden en werkwijze toelichten aan de hand van eerder gerealiseerde projecten. Een voorproefje kan u vinden in het tabblad "projecten".

...

Op basis van dit kennismakingsgesprek kan ik een voorstel doen van mijn ereloon. Indien u reeds tijdens het kennismakingsgesprek een prijsindicatie als gespreksleidraad wenst, kan u in het tabblad "prijs" een kort en eenvoudig formulier invullen. De informatie die u mij middels het formulier verstrekt, geeft me inzicht in de scope van uw project en laat mij toe u een prijsindicatie te geven.

2. VOORBEREIDING

Tijdens een volgend, diepgaander gesprek komen het bouwprogramma, het bouwbudget en de normen aan bod. Dit gebeurt in combinatie met een bezoek aan de bouwlocatie. Indien nodig wordt er vanaf dit moment advies ingewonnen bij de dienst ruimtelijke ordening van de desbetreffende gemeente.

3. ONTWERP

Na enkele voorontwerpen worden de organisatie, de materialen, de details en de afwerking bepaald. Indien gewenst kunnen er ook 3D-beelden, animaties en een globale raming van de vereiste investering gemaakt worden. Het is raadzaam op dit moment na te gaan welke subsidies verkregen kunnen worden, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij de materiaalkeuze. Indien u meer informatie wenst over de mogelijke subsidies, verwijs ik u graag naar het tabblad "links".

4. VERGUNNING

Het bouwaanvraagdossier wordt opgesteld met de nodige formulieren en plannen. Tijdens deze fase is het belangrijk dat ik er als architect voor zorg dat uw bouwaanvraag voldoet aan alle wettelijke vereisten en u adviseer over eventuele aanpassingen bij een (mogelijk) negatief gevolg. Tevens kan ik u bijstaan met advies indien een openbaar onderzoek voor uw bouwaanvraag geëist wordt. Onder normale omstandigheden wordt de vergunning verleend na een periode van 75 dagen of 105 dagen (indien een openbaar onderzoek vereist is).

5. UITVOERINGSPLANNEN

Uitvoeringsplannen in coördinatie met de nodige studies (opmetingsplan, grondsondering, veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving, stabiliteit en technieken) krijgen vorm tijdens het wachten op de vergunning. Het bestek en de meetstaat krijgen in deze fase ook de nodige aandacht.

6. AANBESTEDING

Offertes aanvragen en deze vergelijken is de volgende stap. Tijdens deze stap kan ik u bijstaan door het aanleveren van potentiële partners. Bijkomend kan ik u – in de mate dat u dit wenst – een objectieve mening geven over de prijsstelling en vooropgestelde timing van de desbetreffende aannemers.

7. UITVOERING

Tijdens de uitvoering zullen er voldoende werfbezoeken en controles zijn. Hierbij worden er vergaderingen gepland met de desbetreffende aannemers zodat alles degelijk en efficiënt verloopt.